Mimarlık

Mimari tasarım bizim için, iç mekandaki ihtiyaç ve talepler doğrultusunda köklenen ve dışa
doğru büyüyen bir tasarım sürecidir. Kurumların ihtiyaç ve talepleri tasarımlarımızın ana
mesnedini oluştururken; yapının kamusal kullanımı ile çevresine entegrasyonu, tasarım
metodolojimizin önemli kriterlerini oluşturur. Ayrıca iyi tasarımın kazandırdığı katma değer
ile bulunduğu çevrede önemli bir röper noktası oluşturmasını ve bir çekim gücü yaratmasını
hedefleriz.
Ekibimiz ve gerekli danışmanlar eşliğinde, projenizin ilk safhasından, şantiye sonuna kadar
olan süreçte; temel ihtiyaç ve gereksinimler, gelecek vizyonu, yatırım ekonomisi, çevresel
ilişkiler – çekim merkezi oluşturma hedefi, sürdürülebilirlik ve yasal zorunlulukların tümü
harmanlanarak en iyisine ulaşılır.